| http://enhmerwths.pa-sy-a.gr/2010/12/03/00-00/pa-sy-a_enhmerwths_2010-12-03_00-00.htm

| >> [ΠΑ.ΣΥ.Α.] >> ΕΠΙΤΟΜΕΙΣ >> ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ >> 2010 >> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ >> 03 >> 00:00 >>

[ Πα.Συ.Α. ]

"ΕΠΙΤΟΜΕΙΣ"

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

"ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΒΡΕΩΣ"

"ΕΠΙΤΟΜΕΙΣ"

[ Πα.Συ.Α. ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

"ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ"

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ - BLOG

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Νο [ 01730 ]

Ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΨΥΧΙΚΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗNΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ~ ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ - 2010 - 12 - 03 - 00:00

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

 

"ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

 

"ΑΡΧΕΙΟ"

 

"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

 

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΤΗΣ"

 

 

 

 

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 01730 ] [ 2010.12.03 00:00 ]

Ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΨΥΧΙΚΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗNΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ~ ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ

 

 

 

Διαρκής Κατάχρηση εξουσίας, (άρθρο 239), σε συνδυασμό και συνάφεια με Παράβαση καθήκοντος, (άρθρο 259), σε συνδυασμό και συνάφεια με Παρασιώπηση εγκλημάτων, (άρθρο 232), σε συνδυασμό και συνάφεια με Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, (άρθρο 137 Α’ και άρθρο 137 Β’), από ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ και το υπό τις εντολές τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ εναντίον των ανδρών-πατέρων, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε σημείο που οδηγούνται σε κρίσεις απόγνωσης και στα πρόθυρα αυτοκτονίας ή/και αυτοδικίας λόγω της απέραντης ψυχικής οδύνης που υφίστανται από την απώλεια των τέκνων τους σε συνδυασμό με την αδυναμία ανεύρεσης εισαγγελικής και δικαστικής συμπαράστασης.

 

 

Μεταξύ τών μη συμβατικών εγκλημάτων δηλαδή τών εγκλημάτων πού τελούνται μέ κατάχρηση εξουσίας "περίοπτη" θέση κατέχουν οί βασανισμοί.

 

Σύμφωνα μέ τόν ορισμό τού Ποινικού Κώδικα, ό οποίος τιμωρεί τούς στρατιωτικούς τους αστυνομικούς ή τούς δημοσίους υπαλλήλους πού μετέχουν σέ βασανισμούς μέ κάθειρξη (βλ. άρθρο 137Α τού Π.Κ.).

 

Βασανισμό συνιστά, "κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης γιά τήν Υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού νά επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς καί κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων μέ σκοπό νά κάμψουν τή βούληση τού θύματος" (άρθρο 137Α Π.Κ.).

 

Ιδιαίτερη μέθοδος βασανισμού είναι ή αισθητηριακή αποστέρηση (ή οποία ονομάζεται καί "πλύση εγκεφάλου").

 

Τά βασανιστήρια δέ χρησιμοποιούνται μόνο γιά τήν απόσπαση κάποιας πληροφορίας. Συχνά αποσκοπούν στόν εξευτελισμό καί τήν εξουθένωση τού θύματος, στήν τρομοκράτηση ("τόν παραδειγματισμό") τών υπόλοιπων πολιτών.

 

Συνήθως οί βασανιστές επιλέγονται μεταξύ ατόμων μέ αντικεινωνικά ή σαδιστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

 

Η πολιτική δραστηριότητα πού ασκείται μέσω παράνομων βίαιων ή καταστροφικών ενεργειών, από επαναστατικές ανατρεπτικές ομάδες αποτελεί μιά ιδιάζουσα μορφή παραβατικής δραστηριότητας.

 

Χαρακτηριστικό είναι τό παράδειγμα τών ατόμων μέ ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τά οποία διαθέτουν επαρκείς προσαρμοστικές ικανότητες. Αυτά υπάρχουν σέ νόμιμα κέντρα εξουσίας κάθε τύπου, αξιοποιούν (συχνά ασυνείδητα) τήν έλλειψη αναστολών γιά νά αποκτήσουν δύναμη (π.χ. "πατώντας επί πτωμάτων") καί στή συνέχεια μέ τό πρόσχημα τής εξυπηρέτησης ενός σκοπού ικανοποιούν δικές τους, σαδιστικές αυτο-καί ετεροκαταστροφικές ανάγκες καί παρορμήσεις, μέ τρόπο απρόβλεπτο, επικίνδυνο, οδυνηρό γιά φίλους καί αντιπάλους.

 

Οπως προκύπτει από τά ανωτέρω ή τρομοκράτηση τού αντιπάλου (ώστε αυτός νά αποδιοργανωθεί, νά υποχωρήσει, νά συμβιβαστεί ή καί νά υποταγεί) αποτελεί μέθοδο επίλυσης διανθρώπινων συγκρούσεων.

 

Τρομοκρατία υπάρχει σέ κάθε περίπτωση πού ό "αντίπαλος" δέν πείθεται αλλά εξαναγκάζεται υπό μιά απειλή ή οποία διακινεί πρωτόγονα, ανορθολογικά στοιχεία.

 

Τά αποτελέσματα είναι ένας φαύλος κύκλος ανορθολισμού καί βίας, πού στηρίζουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τήν ύπαρξη τους στήν τρομοκρατία, ιδίως μάλιστα άν οί πράξεις τους έχουν τό χαρακτήρα ωμής καί αυθαίρετης προσβολής αξιών όπως ή ζωή, ή ελευθερία, ή αξιοπρέπεια τού ανθρώπου.

 

 

 

Άρθρο 239. -Κατάχρηση εξουσίας.

Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:

α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρα 137Α και 1378.

β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

 

Άρθρο 137 Α. -Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας β) να τιμωρήσεί γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.

2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.

3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ.1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ.2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας β) η παρατεταμένη απομόνωση. γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

4. Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού.

 

Άρθρο 137 Β. -Διακεκριμένες περιπτώσεις.

1. Οι πράξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών: α) αν χρησιμοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού, ιδίως κτυπήματα στα πέλματα του θύματος (φάλαγγα) ή ηλεκτροσόκ ή εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες β) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος Υ) αν ο δράστης τελεί τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος δ) αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης της πράξης.

2. Τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 1Ο έτη οι πράξεις της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου επέφεραν το θάνατο του θύματος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

 

Άρθρο 137 Γ. -Παρεπόμενες ποινές.

Καταδίκη για πράξεις των άρθρων 137Α και 137Β συνεπάγεται αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, δεκαετή τουλάχιστον σε περίπτωση κάθειρξης και πενταετή τουλάχιστον σε περίπτωση φυλάκισης, εφόσον άλλη διάταξη δεν προβλέπει βαρύτερη αποστέρηση. Επίσης συνεπάγεται ανικανότητα απόκτησης των ιδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 63, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε κάθειρξη και δεκαετή σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση.

 

Άρθρο 137 Δ. -Γενικές διατάξεις.

1. Κατάσταση ανάγκης ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των άρθρων 137Α και 1378.

2. Προσταγή προϊσταμένου, που αφορά τις πράξεις των άρθρων 137Α και 1378 ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα τους.

3. Σε περίπτωση που οι πράξεις των άρθρων 137Α και 1378, τελούνται υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.

4. Ο παθών των πράξεων των άρθρων 137Α και 1378 δικαιούται να απαιτήσει από το δράστη και από το δημόσιο, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον, αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ"

"ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ"

"Ο ΑΝΔΡΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ"

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ"

[ ΠΑ.ΣΥ.Α. ]

 

 

URL-1: http://www.pa-sy-a.gr

 

URL-2: http://syndesmos-andrwn.pa-sy-a.gr

 

URL-3: http://panellhnios-syndesmos-andrwn.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-1: pa-sy-a@pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-2: syndesmos-andrwn@pa-sy-a.gr

 

E-MAIL-3: panellhnios-syndesmos-andrwn@pa-sy-a.gr

 

 

"ΕΠΙΤΟΜΕΙΣ"

 

 

URL: http://epitomeis.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: epitomeis@pa-sy-a.gr

 

 

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

 

 

URL: http://enhmerwths.pa-sy-a.gr

 

E-MAIL: enhmerwths@pa-sy-a.gr

πρώτη ενημέρωση της παρούσας σελίδας:

[2010/12/03]

έκδοση:

[06.10]

τελευταία ενημέρωση της παρούσας σελίδας:

[2010/12/15]

Σχεδιασμός, Δημιουργία και Πνευματικά Δικαιώματα: "ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"